Agresja

Z agresją możesz spotkać się na każdym kroku – w pracy, w obiektach użyteczności publicznej, w szkole, na spacerze, a nawet i w domu. Zachowania agresywne nie muszą być działaniem poprzedzonym procesem myślowym u danej osoby. Czasem są one świadome, a czasem po prostu stają się reakcją na określoną sytuację. Może Ci się wydawać, że w Twoim bezpośrednim otoczeniu nie ma agresji, ponieważ nikt nikomu nie grozi, nie bije, nie popycha, ani w żaden inny sposób nie wyładuje swojej złości fizycznie. Jednak agresja może być nie tylko fizyczna, ale i słowna. Zachowanie tego typu obejmuje wszystko, co osoba robi, mówi, myśl, a nawet czuje. To każde zachowanie powodujące szkody.

Skąd wynika agresja?

Wiele osób wychodzi z założenia, że agresja jest zachowaniem afektywnym, które tak szybko się pojawia, jak szybko przemija. Jednak nasze przekonanie o tym, że agresywne zachowania wynikają wyłącznie z naszego instynktu, są chwilowe i wywołane wyłącznie chwilą, gdy tracimy nad sobą kontrolę, może być interpretowane jako zwalnianie się ze swoistej odpowiedzialności za to, co robimy. Człowiek dorosły, dojrzały powinien zapanować nad tak niskimi instynktami, ale niestety tak się nie dzieje. Co ciekawe, my sami często wmawiamy sobie, że nasze agresywne zachowanie wynika z siły instynktu, ale już w momencie, gdy to my sami stajemy się obiektem agresji, doszukujemy się w działaniach agresora intencji. Mamy głębokie przekonanie o tym, że chciała nam taka osoba wyrządzić krzywdę i doprowadzić do naszej szkody całkowicie umyślnie.

Psycholodzy wychodzą z założenia, że zachowania agresywne są wynikiem połączenia ze sobą różnych czynników i impulsów. Chodzi tu o czynniki:

  • psychologiczne,
  • biologiczne,
  • społeczne.

Czy agresję można ograniczyć lub całkiem wyzbyć się takich zachowań? Jak opanować siłę instynktu lub po prostu zmienić swoje postawy względem innych ludzi, wydarzeń i sytuacji? Na te i inne pytania dotyczące agresji mogę Ci odpowiedzieć, zwłaszcza w trakcie terapii zachowań agresywnych. Na czym ona polega?

Terapia dotycząca agresji

W moim gabinecie psychologicznym dowiesz się, czym jest agresja i na czym polega mechanizm zachowań agresywnych. W trakcie podjętej terapii będziesz mieć okazję poznać różne mechanizmy radzenia sobie ze złością, gniewem i agresją w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, jakie pojawiają się czasem w naszym życiu zawodowym i prywatnym.
Najważniejsze to uświadomić sobie, że potrzebujesz pomocy, a Twoje wybuchy gniewu, skłonność do kłótni, to agresja w czystej postaci. I Ty możesz sobie doskonale radzić z agresją, dzięki terapii zastępowania złości i agresji. Zrób krok w dobrą stronę, zanim agresja przerodzi się w przemoc – fizyczną, słowną, ekonomiczną czy psychiczną.

W trakcie terapii zachowań agresywnych postaram się pomóc Ci wypracować odpowiednie metody na:

  • radzenie sobie z gniewem,
  • kontrolowanie negatywnych emocji,
  • panowanie nad złością i agresją, zwłaszcza w początkowej fazie sytuacji konfliktowych lub kłótni,
  • rozwiązywanie konfliktów przy jednoczesnym unikaniu agresji i przemocy.

Pozwoli to zmniejszyć, a z czasem być może również całkowicie wyeliminować zachowania prowokacyjne i agresywne. Dowiedz się też, jak prawidłowo reagować w sytuacjach zagrożenia lub stresu, które dotychczas powodowały w Tobie agresję.