O mnie

Szanowni Państwo,

Nazywam się Marzena Janiszewska jestem psychologiem, psychoterapeutą. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Opolskim. Wydział Historyczno Pedagogiczny, specjalność: psychologia kliniczna. Rozwijam się i stale podnoszę swoje kwalifikacje, by odpowiadać na potrzeby moich pacjentów. Obowiązuje mnie zasada poufności wobec pacjentów. Wszystkich traktuję indywidualnie i z szacunkiem w zgodzie z etyką mojego zawodu. Aby zagwarantować Państwu pomoc na wysokim poziomie moja praca odbywa się pod stałą superwizją prowadzoną przez superwizorów Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego.

 

Szkolenia kwalifikacyjne:

 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest to czteroletnie etapowe szkolenie z zakresu psychoterapii rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Program obejmuje aspekty i zagadnienia psychoterapii takie jak: diagnoza psychoterapeutyczna, psychopatologia, proces psychoterapii indywidualnej i grupowej, różnorodne formy psychoterapii określone typem patologii pacjentów i warunkami pracy psychoterapeutycznej, analityczna terapia rodzin, superwizja, własna terapia szkoleniowa, itp. Szkolenie bazuje na kilkudziesięcioletnich doświadczeniach superwizorów Centrum w stosowaniu psychoterapii opartej o paradygmaty psychoanalityczne, między innymi w warunkach służby zdrowia. Program spełnia formalne wymogi certyfikacyjne szkolenia psychoterapeutycznego określone przez PTP.
 • Podstawy Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. To wstępny etap „Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej”, który ma zorientować uczestnika kursu w sposobie konceptualizacji psychoterapii przez szkolący zespół, dostarczyć podstaw teoretycznych do dalszego kształcenia i poprzez doświadczenia warsztatowe pozwolić na orientację w sposobie prowadzenia terapii. Jednocześnie zespół KCP traktuje ten etap jako formę kwalifikacji uczestników do kształcenia na wyższym poziomie.
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest to dwuletnie Studium poświęcone zdobywaniu praktycznych umiejętności z zakresu psychoedukacji i psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic oraz ośrodków socjoterapeutycznych.
 • Kurs Pedagogiczny dla nauczycieli zawodowo czynnych. Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych uprawniających do nauczania w szkołach; nabycie umiejętności planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole.
 • Kurs Pierwszego Stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania. Nabycie umiejętności terapeutycznych w pracy z osobami chorymi na raka, ale przede wszystkim stanowi skuteczny system terapii poznawczo ? behawioralnej stosowanej w wielu zaburzeniach psychiatrycznych (od uzależnień i zaburzeń osobowości, po depresję, natręctwa i lęki).

Inne szkolenia przygotowujące do pracy:

 • Warsztat szkoleniowy I-go stopnia dla Psychologów pod patronatem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”
 • Szkolenie z zakresu promocji zdrowia
 • Warsztat szkoleniowy „Kontakt i wstęp do pomagania”

Doświadczenie zawodowe:

 • Staż specjalizacyjny w Centrum Terapii Nerwic Zamek – Moszna
 • Praca terapeutyczna z pacjentami chorymi somatycznie (m.in. pacjenci z chorobami układu krążenia, przewodu pokarmowego, zaburzeń metabolicznych, schorzeń gastrologicznych), praca terapeutyczna z pacjentami cierpiącymi z powodu nowotworu układu oddechowego, praca terapeutyczna z pacjentami z chorobami skóry, z osobami z trwałą dysfunkcją narządu ruchu, nabytą w wyniku nagłego urazu lub przebytej choroby, psychologiczne przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego – Szpital Wojewódzki w Opolu
 • Praca terapeutyczna indywidualna i grupowa oraz zajęcia psychoedukacyjne i relaksacyjne dla kobiet po mastektomii – Poradnia Rehabilitacyjna dla Kobiet po Mastektomii w Opolu
 • Oddziaływania terapeutyczne, indywidualne i grupowe, wsparcie psychologiczne i poradnictwo dla młodzieży, rodziców, kadry pedagogicznej. Prowadzenie działań socjoterapeutycznych – Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu