Pomoc dla dzieci i rodziców

W większości wypadków to właśnie rodzice jak pierwsi zauważają, że dziecko nie radzi sobie z własnymi uczuciami, zachowaniami lub czynnikami w środowisku społecznym. Zatem jakie symptomy u dzieci w młodszym wieku szkolnym (6 – 12 lat) sugerują konieczność konsultacji z psychologiem?

 • znaczne obniżenie wyników w nauce
 • utrata zainteresowania szkołą
 • unikanie podejmowania aktywności
 • unikanie kontaktów z rówieśnikami i/lub członkami rodziny
 • zaburzenia snu (np. koszmary senne i lęki nocne, bezsenność lub nadmierna senność)
 • wzmożona aktywność ruchowa i/lub trudności w koncentracji
 • ciągła lub częsta agresja lub zachowania mające na celu wyładowanie się
 • odmowa chodzenia do szkoły
 • odmowa brania udziału w zajęciach pozalekcyjnych i rodzinnych
 • nadmierne zamartwianie się, obniżony nastrój i lęki
 • nieadekwatne do przyczyny i występujące regularnie wybuchy złości