Pomoc dla młodzieży

  • zaburzenia zachowania i emocji (powtarzające się, trwałe przekraczanie norm społecznych odpowiednich dla wieku, nasilające się zachowania agresywne, wagary, częste wybuchy gniewu i złości, zachowania destrukcyjne np. wandalizm, przestępstwa, zachowania autoagresywne, jak samookaleczenia, nadużywanie środków psychoaktywnych, częste ataki buntu, kłamstwa, itp.)
  • zaburzenia lękowe (nadmierne martwienie się, reagowanie nasilonym lękiem, napady paniki, unikanie sytuacji potencjalnie trudnych, np. szkoły, okaleczanie się, zaburzenia snu, objawy somatyczne np. bóle głowy , brzucha, podwyższone napięcie mięśniowe, uczucie duszności, nadmierna potliwość, roztrzęsienie)
  • zaburzenia depresyjne (obniżenie lub wahania nastoju, negatywizm, unikanie kontaktów z rodziną i rówieśnikami, nagłe znaczne pogorszenie wyników w nauce, utrata zainteresowania szkołą lub wcześniej podejmowanymi formami aktywności, myśli samobójcze, utrata apetytu, obniżone poczucie własnej wartości)
  • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, objadanie się)