Pomoc dla par i małżeństw

Psychoterapia par to oddziaływanie psychoterapeutyczne, w którym uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim, które przeżywają kryzys i narastające nieporozumienia.
Psychoterapia par daje możliwość spotkania się z partnerem na neutralnym gruncie, wyrażenia własnych uczuć i potrzeb oraz zrozumienia oczekiwań i uczuć partnera. Kluczowymi celami terapii par są: rozwiązanie problemów, pomoc w osiągnięciu lepszego wzajemnego zrozumienia i zaspokojenia potrzeb własnych i partnera oraz praca nad indywidualnym rozwojem każdego z partnerów.
Psychoterapia par uczy skutecznego porozumiewania się, pozwala ustalić i usunąć przyczyny konfliktów oraz rozwiązywać je z korzyścią dla obu stron.
Terapeuta nie zaangażowany w konflikt, nie związany z żadną ze stron bada naturę i przyczyny problemu i pomaga znaleźć rozwiązanie akceptowane dla obojga partnerów. Podczas pracy partnerzy nabywają umiejętności i wiedzę potrzebną do samodzielnego rozwiązywania kryzysów w przyszłości.

Terapia par to szansa dla związków, które:

 • przeżywają kryzys (np. oddalenie się od siebie, kłopoty w porozumiewaniu się, ujawnianiem uczuć, oczekiwań, potrzeb),
 • chcą zmniejszyć wpływ rodziny i osób trzecich na związek np. zbytniego podporządkowania się partnera własnym rodzicom,
 • mają poczucie, że przeszłe związki mają nadal zbyt duży wpływ na obecną relację,
 • przeżywają zmiany (np. urodzenie dziecka, dorastanie dzieci, odejście dzieci z domu, podjęcie lub utrata pracy przez jednego partnera),
 • przeżywają niepowodzenia i komplikacje w związku,
 • rozważają czy zostać razem, czy się rozstać i chcą podjąć właściwą decyzję,
 • budują kolejny związek i chcą by był lepszy niż poprzedni,
 • nie doświadczają satysfakcji i wzajemnej bliskości wynikającej z życia seksualnego,
 • znają smak burzliwych kłótni, wzajemnego krzywdzenia się,
 • nie wiedzą ja o swojej decyzji, np. rozwodu poinformować najbliższą rodzinę, jak rozmawiać z dziećmi aby ograniczyć ich cierpienia,
 • wiedzą, co to niepokój, samotność i nieporozumienie,
 • przeżyły traumatyczne sytuacje, np. śmierć bliskiej osoby, poważne straty materialne,
 • zaznały goryczy zdrady, zazdrości, braku zaufania.