Zaburzenia lękowe

To normalne, że możemy się w życiu czegoś obawiać. Strach jest uczuciem, które będzie nam towarzyszyć w różnych okresach. Boimy się poważnych chorób, śmierci bliskich osób, różnych przedmiotów i zwierząt, jak na przykład pająków i dużej wysokości. Jednak strach odczuwany incydentalnie, w odpowiedzi na wydarzenia w naszym życiu nie jest jeszcze lękiem. Czym on jest i w jaki sposób w moim gabinecie leczę stany lękowe pacjentów?

Czym jest lęk?

Lęk to pewien stan psychiczny, który występuje w powiązaniu z odczuwalnym przez daną osobę zagrożeniem. Wywołują go czynniki zewnętrzne i wewnętrzne. Bywa, że lęk odczuwamy nie tylko chwilowo, ale przewlekle. Wówczas określa się go jako depresja lękowa.
Stany lękowe wywoływane mogą być nie tylko przez realne zagrożenie, które dotyczy pacjenta, ale i przez czynniki, które wcale nie występują w rzeczywistości. Pacjent boi się czegoś, choć to wymyślone niebezpieczeństwo. Pomimo tego, stanu lękowego nie można lekceważyć, ponieważ oddziałuje on negatywnie na życie człowieka.

Rodzaje stanów lękowych

Lęk, strach, poczucie zagrożenia, strach. To wspólne cechy stanów lękowych, które mogą występować pod różnymi postaciami, jako:

  • Zespół lęku napędowego, w którym występują silne ataki paniki, w wyniku najczęściej odczuwania stresu. Pacjent może przeżyć atak panicznego lęku nawet bez sprecyzowanego powodu. Takie stany lękowe mogą objawiać się dodatkowo lękiem przed atakami paniki.
  • Fobie – zaburzenia lękowe, w którym pacjent boi się czegoś, co nie jest realne. Można powiedzieć, że mamy tu do czynienia z irracjonalnym lękiem. Fobie mogą dotyczyć różnych przedmiotów i sytuacji wywołujących silny stan lękowy. Fobia może ponadto przerodzić się w obsesję na danym punkcie.
  • Zaburzenia obsesyjno- kompulsywne, mogące przybierać różne formy, jak obsesyjne liczenie, sprzątanie, mycie rąk, zamykanie wszystkich zamków w drzwiach i oknach w domu. Prowadzą do nich obsesyjne myśli i fobie czy też inne zaburzenia lękowe, powodujące przemożną, wewnętrzną potrzebę powtarzania pewnych czynności. Nieleczone zaburzenia obsesyjno-kompulsywne mogą całkowicie zdominować życie pacjenta.
  • Zespół stresu pourazowego – wynikający z przeżytej traumy np. kataklizmu, przemocy domowej, gwałtu, śmierci bliskiej osoby w tragicznych okolicznościach, wypadku, wojny itp. Stres pourazowy powoduje stany lękowe u pacjenta, który jest już bezpieczny. Może on miewać koszmary, problemy ze wspomnieniami, miewać wybuchy złości i odczuwać silne poczucie winy.
  • Zespół lęku uogólnionego – osoba dotknięta takim zaburzeniem lękowym odczuwa silny stres i lęk praktycznie we wszystkich sytuacjach życiowych. Może on wystąpić wskutek obciążenia genetycznego, ale częściej przyczyną zespołu lęku uogólnionego jest długotrwały stres. Osoby cierpiące na taki zespół lękowy będą przemęczone, drażliwe, zalęknione, ciągle odczuwają napięcie i niepokój.

Zdecydowaną większość stanów lękowych należy leczyć, ponieważ obniżają one znacznie jakość życia i wpływają na funkcjonowanie człowieka na różnych polach. Właściwie w każdym z wymienionych przypadków warto odwiedzić terapeutę. Dlatego zapraszam na psychoterapię do mojego gabinetu. Na pierwszej wizycie konsultacyjnej postaram się postawić diagnozę i pomóc Ci zrozumieć Twój problem podczas kolejnych spotkań.

Kiedy pomoc psychologa będzie potrzebna?

Stres i odczuwanie lęku to naturalne mechanizmy obronne naszego organizmu. Jeśli jednak zaczynają towarzyszyć nam w życiu przez cały czas, właściwie niezależnie od czynników zewnętrznych, można wówczas mówić o zaburzeniach lękowych. Wpływać będą one na pogorszenie się jakości życia, ale chodzi tutaj nie tylko o Twój komfort. Stany lękowe, które się pogłębiają, zagrażają zdrowiu, a w skrajnych przypadkach nawet życiu pacjentów. Kiedy stan ten staje się już zaburzeniem, warto zwrócić się o pomoc do specjalisty, takiego jak ja. Udzielę Ci profesjonalnej pomocy w przypadku zaburzeń lękowych. Ocenię, czy Cię dotyczą i dopasuję metodę psychoterapii, która może Ci pomóc.